top of page

Integritetspolicy

Vem ansvarar för de personuppgifter vi samlar in?

Denna integritetspolicy förklarar hur Beauty By L AB (nedan benämt som BBL) använder information vi samlar in om dig i samband med att du använder vår webbplats eller kommunicerar digitalt med oss.

Beauty By L AB
Org nr. 559389-9908

Hur vi använder dina uppgifter

Vi kan använda dina personuppgifter för följande ändamål:

  • För att tillhandahålla och underhålla våra tjänster.

  • För att skicka marknadsförings- och reklammaterial till dig, med ditt samtycke.

  • För att svara på dina förfrågningar, kommentarer eller frågor.

  • För att förbättra vår webbplats och våra tjänster.

Utlämnande av din information

Vi kan komma att dela dina personuppgifter med tredje part under följande omständigheter:

  • Med ditt samtycke.

  • För att uppfylla rättsliga skyldigheter.

  • För att skydda våra rättigheter, säkerhet eller egendom.

  • I samband med försäljning, sammanslagning eller förvärv av hela eller delar av vårt företag.

Dina valmöjligheter
  • Du kan välja att inte förse oss med viss personlig information, även om det kan begränsa din förmåga att använda vissa funktioner i våra tjänster.

  • Du kan välja att inte ta emot e-postmeddelanden med marknadsföring och reklam genom att följa avregistreringsinstruktionerna i e-postmeddelandet. 

Säkerhet

Vi vidtar rimliga åtgärder för att skydda dina personuppgifter från obehörig åtkomst eller utlämnande. Ingen dataöverföring över Internet eller metod för elektronisk lagring är dock helt säker. 

Integritet för barn

Våra tjänster är inte avsedda för personer under 18 år. Vi samlar inte medvetet in eller behåller personuppgifter från barn under 18 år.

Ändringar i integritetspolicyn

Vi kan komma att uppdatera denna integritetspolicy från tid till annan. Eventuella ändringar kommer att publiceras på denna sida med ett nytt ikraftträdandedatum.

Kontakta oss

Om du har några frågor eller funderingar om denna sekretesspolicy, vänligen kontakta oss på info@klinikbeautybyl.se.

bottom of page